SNF - Skånes Nykterhetsförbund


Hem | Om oss |OrganisationerKontakt

snövit blomma

Välkommen!

Logotyp för Skånes NykterhetsförbundSkånes Nykterhetsförbund (SNF) är ett alkohol- och narkotikapolitiskt samarbetsorgan för sammanslutningar som verkar i Skåne för förbundets syfte i enlighet med SLANs (Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor) drogpolitiska handlingsprogram.

Förbundet syfte är att främja helnykterhetsidén, motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel och därigenom verka för en fortgående minskning av alkohol- och narkotikaskadorna för att uppnå en bättre folkhälsa. Läs mer om oss...

Vill du komma i kontakt med oss? Här finns våra kontaktuppgifter.