SNF - Skånes Nykterhetsförbund


Hem | Om oss |OrganisationerKontakt

snövit blomma

Välkommen!

Logotyp för Skånes NykterhetsförbundSkånes Nykterhetsförbund (SNF) är ett alkohol- och narkotikapolitiskt samarbetsorgan för sammanslutningar som verkar i Skåne för förbundets syfte i enlighet med SLANs (Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor) drogpolitiska handlingsprogram.

Skånes Nykterhetsförbund har samverkansavtal med Region Skåne

Förbundet syfte är att främja helnykterhetsidén, motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel och därigenom verka för en fortgående minskning av alkohol- och narkotikaskadorna för att uppnå en bättre folkhälsa. Läs mer om oss...

Vill du komma i kontakt med oss? Här finns våra kontaktuppgifter.