SNF - Skånes Nykterhetsförbund


Main menu: Hem | Om ossDebattAktuelltOrganisationerKontakt

snövit blomma

SNFs årsmöte - Tack till Lars G Niwongh och Göte Ragnarp

Våren 1996 var det skifte på ordförandeposten i Skånes Nykterhetsförbund, då tillträdde Lars G Niwongh som ordförande. Han övertog ordförande klubban från Nils Andersson som då hade haft  uppdraget som ordförande  i hela 31 år.

Lars G Niwongh tog hand  om klubban och detta skedde vid SNF:s årsmöte, som det året hölls i Billesholm.  Det var 50 ombud från hela Skåne på plats. Innan detta hade vännen Lars under många år varit med i SNF:s styrelse på posten som kassör för förbundet.

Närvarande denna kväll var  även Tage Häggström som var riksordförande i Våra Gårdar. Han var också med i IOGT-NTO riksledning vid denna tiden.

Folke Berg som då återfanns i IOGT-NTO distriktets ledning ledde årsmötet denna gång. Han lotsade vant och säkert igenom de sedvanliga besluten om val och ekonomi mm.

Lars G Niwongh övertog så klubban denna kalla marskväll

Tack till Lars G Niwongh

På mötet den kvällen valdes även jag in i styrelsen och övertog posten som kassör i förbundet. Redan innan hade jag varit med i Skånes Nykterhetsförbund under några år som representant för IOGT-NTO distriktet här i Skåne. Jag valdes även jag in i SNF:s AU  där Niwongh och Ragnarp redan fanns, och fick på sätt arbeta  nära tillsammans med dessa kunniga folkrörelsepersonligheter.

För min del har dessa år av samarbete i AU och förbundetsstyrelse varit lärorika och utvecklande. Det finns många minnen en sådan kväll som denna. Jag minns de trevliga resorna till Stockholm för konferenserna med Landsrådet, besöken i riksdagen som har varit intressanta och lärorika liksom planeringsresorna med heldag på färjan till Tyskland tillsamm ans med arbetsutskottet. Detta tillsammans med de många minnen av trevliga möten, konferenser och annat som sammansvetsat oss tre i AU.

Jag lämnade SNF förra året och nu i kväll lämnar Lars efter 48 år och Göte efter 31 år på sina poster. Stort tack till er båda för åren tillsammans.

Välkommen Bertil att leda Skånes Nykterhetsförbund

Avgående ordf Lars G Niwongh, sekr Göte Ragnarp och nya ordförande Bertil Freed

Bertil Freed som ikväll på årsmötet den 7 mars tar över rodret för SNF är en rutinerad förenings-
människa. Vi båda har arbetat tillsammans i NBV Skåne styrelse under en lång rad av år. Därför är jag glad för att Bertil tagit uppdraget och ansvaret att leda SNF och att fortsätta med att utveckla verksamheten. Vid sin sida har Du en rutinerad och kunnig styrelse. Lycka till Bertil!

Till vännerna i Region Skåne

Samarbetet med Region Skåne under de senaste åren har varit intressanta och givande och vårt AU fick förtroendet att vara med och utveckla detta samarbete. Jag vill för min del tacka för dessa åren som vi fick möjligheten att samarbete med er i Region Skåne.

Lars Bergqvist
Text: Lars Bergqvist
Bilder ovan: Aina Ragnarp