SNF - Skånes Nykterhetsförbund


Main menu: Hem | Om ossDebattAktuelltOrganisationerKontakt

snövit blomma

Alkohol- och narkotikapolitisk debatt

Här hittar du nyheter och aktuella inlägg i den alkohol- och narkotikapolitiska debatten.

Ungdomar tycker själva att ungdomar dricker för mycket

Enligt en undersökning som IQ genomfört instämmer drygt 2 av 3 tonåringar mellan 14-16 år i påståendet att många ungdomar dricker mer än de borde. Nästan var sjunde tonåring svarar också att de skulle vilja prata mer om alkohol med föräldrarna eller annan vuxen.

Under april månad kommer IQ att skicka ut 95 000 exemplar av Tonårsparlören till föräldrar vars barn fyller 14 år under 2013. Tonårsparlören syftar till attunderlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar.

Att ungdomar själva tycker att många jämnåriga dricker för mycket visar hur viktigt det är att som tonårsföräldrar prata om alkohol. Att som förälder berätta attman är orolig eller har frågor kring alkohol är att visa att man bry sig, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Ladda ner: Ungdomar tycker själva att ungdomar dricker för mycket

Sänker Danmark, sänker Tyskland

Danmarks regering vill sänka alkoholskatten för att bromsa gränshandeln mot Tyskland. Nu säger tyska butiker vid gränsen att de tänker sänka sina priser för attbehålla kunderna.

Årligen köper danskar öl och läsk för ungefär 10 miljarder kronor från grannländer, särskilt från Tyskland. Vänstern och Konservativa har uttryckt en vilja att sänka alkoholskatten för att minska importen av alkohol. Medlemmar i Konservativa har till och med sagt att man skulle vara beredd att halvera skatten för nå sinamål.

Tyska alkoholbutiker vid gränsen säger nu att man är beredd att sänka sina priser ifall Danmark fullföljer sin plan.

– Då blir Danmark stora förlorare, säger Mike Simonsen, vd för butikskedjan Fleggard enligt Hufvudstadsbladet.

(popNAD)

Starkt stöd för Systembolaget

Stödet för Systembolaget är starkt och kundnöjdheten ligger på en fortsatt hög nivå. Förbättrad rådgivning genom nya tjänster och försök med hemleverans är någranyheter från året som gått.

Arbetet mot langning och stödet till alkoholforskningen fortsätter. Detta presenterades på Systembolagets årsstämma den 25 april. Stämman valde om den sittandestyrelsen.

Stödet för Systembolagets ensamrätt på alkoholförsäljning till konsumenter är starkt. 71 procent av svenska folket tycker att det är bra att Systembolaget har ensamrätt, enligt TNS Sifo (2012). Det är den högsta nivån sedan mätningarna inleddes 2001.

Omvald styrelse: Cecilia Schelin Seidegård, ordförande, landshövding, Kerstin Wigzell, fd generaldirektör Thord Andersson, konsult, Sven Andréasson, professor,

Crister Fritzson, vd SJ, Johan Gernandt, advokat och konsult, Carl B Hamilton, professor, riksdagsledamot, Mona Sahlin, f d partiordförande Socialdemokraterna.

IOGT-NTO: Stoppa alkoholreklamen i TV

Gå vidare till EU-kommissionen och inled åtgärder mot de tv-kanaler som från Storbritannien sänder alkoholreklam till Sverige. Det uppmanas Myndigheten för radiooch tv att göra av IOGT-NTO.

Tv-bolagen kringgår det svenska förbudet mot alkoholreklam i tv-sändningar genom att sända via London, där reglerna är mer liberala. Det handlar om mycket pengarför branschen. Ifjol satsades 928 miljoner kronor på alkoholreklam i Sverige, varav tv-reklam stod för 412 miljoner (44 proc.).

Vid en konferens den 12 april om alkoholreklam, arrangerat av IOGT-NTO och Actis, uppmanades Sverige att gå vidare i EU med ärendet.

Nordiska Rådets vill ha en gemensam nordisk alkoholstrategi

Nordiska Rådet rekommenderade på sin senaste session att promillegränsen ska sänkas till 0,2 för alla motorfordon i hela Norden.

Rådet vill vidare att effektiva åtgärder vidtas för att minska konsumtion och skador av alkohol, att det ska utredas hur offentlig insyn i alkoholföretagenslobbyverksamhet kan säkras och att det utarbetas en gemensam strategi för alkohol- och tobakspolitik i Norden.

Resolutionen har ett utförligt forskningsbaserat bakgrundsunderlag som har tagits fram av Välfärdsutskottet i Nordiska Rådet. Det tar bland annat upp attalkoholen orsakar nästan 100 dödsfall i veckan i Sverige och ställer frågan varför detta accepteras i samhället.

Betydelsen av den totala konsumtionen i befolkningen beskrivs och man konstaterar att nordisk alkoholpolitik har varit framgångsrik genom att bygga på detta. Men man konstaterar också att det finns skillnader mellan de nordiska länderna där Norge har de kraftfullaste åtgärderna och Danmark den mest liberaliserade lagstiftningen. Sverige har, enligt rapporten, de mest akuta problemen i den nordiska alkoholpolitiken, i och med trycket för gårdsförsäljning och internethandel.

Välfärdsutskottet pekar på att detaljhandelsmonopolen i Norge, Sverige, Finland och på Island fortfarande är mycket kraftfulla. En genomgång av vad som hänt när alkoholmonopol avskaffats tidigare visar att konsumtionen stigit med i genomsnitt 44 procent. Man pekar på att internationella handelsavtal ofta hindrar ennationell alkoholpolitik.

Om gårdsförsäljning tillåts blir konsekvenserna för monopolet stora, enligt Välfärdsutskottet. De pekar på att två svenska utredningar har kommit fram till att det vore diskriminerande och att EU-kommissionen öppet har sagt detta när det gäller gårdslikörer i Finland. När det gäller internethandel med alkoholkonstaterar utskottet att Norge och Finland har infört tydligare regler än Sverige.

IOGT-NTO kommenterar och tycker:

  • Att det är glädjande att Nordiska Rådet så tydligt tar ställning för en restriktiv, effektiv alkoholpolitik.
  • Att Sveriges regering och riksdag ska ta Nordiska Rådets beslut på allvar och stärka de alkoholpolitiska åtgärderna i Sverige, istället för att försvaga dem.
  • Att Sverige, särskilt under sin tid som ordförande i det Nordiska ministerrådet, verkar för att följa Nordiska Rådets rekommendation att påbörja ett arbete fören nordisk strategi för alkoholpolitiken
  • Att det är bra att Nordiska Rådet sätter press på Sverige att inte införa gårdsförsäljning och att ingripa mot den så kallade internethandeln med alkohol sometablerar sig i Sverige som en kanal för försäljning och marknadsföring utanför detaljhandelsmonopolet.

Resolutionen kan laddas ner från Nordiska Rådets hemsida: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1566-velferd.

Landshövding kastar ut spriten

Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro län, berättade vid arrangemang på Folknykterhetens Dag i Nora och Askersund, att hon som myndighetschef kastat utsnapsen vid Länsstyrelsens representationer. Hon kunde från säker källa intyga att man kunde ha trevligt och roligt ändå.

I sitt tal framhöll hon vikten av att försvåra langning, ökad kontroll och att bygga allianser med inte minst föräldrar.  När en underårig får tag i alkohol ärdet i de flesta fall en vuxen som gjort det möjligt.

Hon berättade vidare att man i länet har en strategi som har gett resultat med förebyggande insatser över organisationsgränser.

- I vårt län har vi lyckats minska ungdomars alkoholvanor ännu mer jämfört med landet i stort.

Arrangemanget genomfördes i Nora och Askersund av Blå Bandet i samverkan med Länsnykterhetsförbundet och NBV och i Askersund tillsammans med den lokala IOGT-NTO-föreningen.

Nu blir det lättare att vara kriminell

- Tänker justitieministern agera för att inte försämra tillgängligheten till rättsläkare. Så avslutar Raimo Pärssinen (S) sin skriftliga fråga till Beatrice Ask.

Frågan ställs eftersom rättsläkarnas jourverksamhet ska läggas ned från den 1 maj. Olämpligheten i detta torde vara uppenbar. Besparingen innebär i praktiken att ett mord begånget på helgen riskerar att få vänta på obduktionen till måndag morgon. Att den haffade våldtäktsmannen får topsas av någon annan än rättsläkaren om han begått sitt brott utanför kontorstid. En vansinnig ordning. En ordning man inte hade förväntat sig att en borgerlig regering skulle släppa fram.

Dokumenten avslöjar hejdlöst supande på Chalmers

Det sups i hissar, på toaletter och i datasalar. Väktare hittar spyende och medvetslösa studenter i skolans lokaler. Trots kritik från Arbetsmiljöverket för fyra år sedan stoppar inte Chalmers festandet, skriver Göteborgs Posten.

Centerpartister ber regeringen att utreda illegal handel med alkohol

Företrädare inom Centerpartiet tagit ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att få till stånd en införselutredning av illegal alkohol. En skrivelse har lämnats till regeringen om att skyndsamt agera och tillsätta en utredning om alkoholsmugglingen. Skrivelsen är resultatet av expertmöten med berörda myndigheter samt rundabordssamtal med övriga allianskollegor.

Efter en dom i Kammarrätten har GP fått ut incidentrapporterna från förra året, upprättade mellan den 1 januari och 15 november. 82 rapporter är lämnade av de två väktarna som varje natt finns på campus. De visar att det i snitt skedde två ingripande varje vecka.

Almedalsdrinken 2013 får smak av hallon och citron

Under Almedalsveckan 2012 gjorde den alkoholfria Almedalsdrinken succé. Den serverades på ett flertal uteställen och mingel i Visby och kammade hem PR-byrån Westanders pris ”Hetast i Almedalen”.

I år kommer den tillbaka med ett nytt recept och antalet platser där den serveras kommer bli fler. Även i år är det Örjan Åstrand som tagit fram drinkreceptet och han var nyligen en av finalisterna i Årets Bartender 2013.

Bakom Almedalsdrinken står följande organisationer:

Anhöriga mot droger - Blå Bandet - CAN - ECAD - Ersta Diakoni - Föreningen Fruktdrycker - Föräldrar mot Narkotika - Hassela Solidariet - Hela Människan IOGT-NTO - KRIS - KSAN LP-verksamheten - NBV - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle Riksföreningen för förstärkt familjevård - Simon - SMART - Smart Ungdom - UNF - Våga va

www.almedalsdrinken.se

Alkoholpolitiskt nyhetsbrev

Vill du få ett nyhetsbrev via epost med alkohol- och narkotikapolitiska nyheter och debattartiklar?

Kontakta fakta.argument.debatt@telia.com