SNF - Skånes Nykterhetsförbund


Main menu: Hem | Om oss |OrganisationerKontakt

snövit blomma

Om Skånes Nykterhetsförbund

Skånes Nykterhetsförbund (SNF) är ett samarbetsorgan för den skånska nykterhetsrörelsen och har ett väl fungerande samarbete med medlemsorganisationerna.

Förbundets uppgift är

  • Att utgöra ett sammanhållande organ för medlemsorganisationerna i syfte att samordna alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter.
  • Att söka bidrag från Region Skåne eller andra organisationer. Detta för att stödja medlemsorganisationernas arbete med årligt grundbidrag och särskilda aktivitetsbidrag.
  • Att genom kurser och konferenser vidareutbilda den enskilde medlemmen i arbetet för organisationernas och förbundets syfte på regional och lokal nivå.
  • Att främja aktiv opinionsbildning inom alkohol- och narkotikaområdet samt främja samordningen av drogpolitiska aktiviteter.
  • Att vara kunskapsresurs för medlemsorganisationerna i alkohol- och narkotikapolitiska frågor. Dessutom skapa mötesplatser och nätverk för medlemsorganisationerna och andra samverkansorgan.
  • Att upprätthålla kontakt med SLAN och andra samarbetsorgan på alkohol- och narkotikaområdet.